Antennestraat 64-66  |  1322 AS  |  Almere  |   +31(0)88-0065555  |  info@tsr-online.nl
TSR Total Sound Reinforcement BV

Privacy Verklaring TSR Total Sound Reinforcement B.V.

 

TSR Total Sound Reinforcement B.V. (TSR) houdt zich bezig met verhuur, verkoop en installatie van AV middelen en is gevestigd te Antennestraat 64-66, 1322 AS, Almere

 

Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door TSR. TSR hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door TSR in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet verwerkt. Vanaf 25 mei 2018 verwerkt TSR uw gegevens conform de General Data Protection Regulation (GDPR) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

  1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
  2. Wat doen we met uw gegevens?
  3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
  4. Cookies
  5. Klikgedrag
  6. TSR en andere websites
  7. Bewaartermijn
  8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
  9. Wijziging privacybeleid
  10. Vragen

 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

Het verwerken van uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bancaire gegevens en geboortedatum is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van de overeengekomen producten en diensten.

Periodiek versturen wij een nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangen wij van u uw naam, adres en e-mailadres en eventueel uw geboortedatum. Wanneer u heeft ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze organisatie, diensten, acties en nieuws met betrekking tot onze evenementen, toe te sturen. Om u een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te kunnen sturen kan het voorkomen dat wij inzage hebben in uw online surf-, lees- en koopgedrag op onze eigen website(s) en andere online uitingen teneinde de inhoud van de nieuwsbrief daar op af te kunnen stemmen. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Opt-out” mogelijkheid. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen aanbiedingen meer zal ontvangen van TSR.

U heeft de mogelijkheid per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via onze klantenservice. Om uw vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en bij latere kwesties de historie in te kunnen zien, verwerken wij uw vragen, klachten of andere zaken in ons systeem. Wij zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

 

2. Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven. Uw financiële gegevens – bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens – die u heeft ingevuld bij de keuze voor uw betaalwijze deelt TSR met RS Finance en Exact die de boeking van betaling(en) afhandelt. Deze zijn tevens gebonden aan onze privacy voorwaarden en de Nederlandse wet- en regelgeving.

 

Uw gegevens kunnen ook aan een derde partij ter beschikking worden gesteld, zodat deze derde partij, bijvoorbeeld MailChimp, namens TSR de nieuwsbrief kan versturen. Dit gebeurt echter enkel indien u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Indien u geen prijs meer stelt op het ter beschikking stellen aan de door TSR geselecteerde derden ten behoeve van het verstrekken van informatie of aanbiedingen kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden (“Opt-out”).

 

3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die TSR  van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met de TSR Data Protection Officer. TSR  zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u hiertegen verzet instellen, waarna uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

 

4. Cookies

TSR maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de evenementen van TSR en eventueel ook van door haar geselecteerde derden. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor bij uw webbrowser instellen alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als u cookies weigert is het echter mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn of dat de website niet optimaal functioneert.

 

5. Klikgedrag

Op de websites van TSR worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

 

6. TSR en andere websites

Op de website van TSR treft u een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt TSR geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw gegevens door deze partijen.

 

7. Bewaartermijn

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

 

8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

TSR heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, in de vorm van bescherming via Firewalls, Anti-Virus en Anti-Malware software en back-ups.

Ter bescherming van onze systemen en ter controle en voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij van ieder bezoek van u aan deze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:

 

9. Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door TSR  gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt.  Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 24-05-2018.

 

10. Heeft u nog meer vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens of verzet wensen in te stellen dan wel een andere klacht kenbaar te maken, dan kunt u daarmee terecht bij onze Data Protection Officer via dpo@tsr-online.nl. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Versie : 24 mei 2018

 

Privacy Voorkeuren

Necessary

Advertising

Analytics

Other